Trở lại: Máy bơm hóa chất

Bơm hóa chất Debem MD

InEmail
Máy bơm hóa chất khớp nối từ ly tâm Debem MD
Mô tả

Máy bơm ly tâm từ trường thiết kế cho nhiều ứng dụng khác nhau. Trong phòng thí nghiệm, máy photo, X ray film, Hệ thống máy Laser beam, công nghệ xử lý ảnh, truyền nhiệt..

Lợi điểm

MOTORS/ Truyền động:

  NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

 

MODEL MD 06

lƯU LƯỢNG MAX 7m3/h, 0.37kw

 

MODEL MD 10

lƯU LƯỢNG MAX 13m3/h, 0.75kw

MODEL MD 15

lƯU LƯỢNG MAX 24m3/h, 2.2 kw

 

 

MODEL MD 30

lƯU LƯỢNG MAX 34m3/h, 4 kw

 

 

 

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.